Nieuws

Gulle Gever

Door een mooie bijdrage aan onze stichting hebben we weer zes leuke projecten kunnen realiseren. Stichting BOWI wil de gulle gever hartelijk bedanken voor deze fantastische donatie.