Nieuws

2015/2016

We kunnen terugkijken op een mooi jaar met leuke en emotionele projectrealisaties en hopen dit te kunnen voortzetten in 2016. Allen bedankt voor deze gulle giften. Stichting Bowi wenst iedreen een gezond en mooi 2016 toe.