Nieuws

Manon

Ter gelegenheid van de plechtigheid van Manon is er een donatie beschikbaar gekomen van totaal 782 euro. Dit bedrag zal besteed worden aan kinderen die in de belevingsgerichtheid gelijkwaardig aan Manon zijn. Er zal vanaf januari 2017 zes keer op de tyltylschool Rotterdam en drie keer op de Torteltuin een muziekbeleving plaatsvinden. Wij willen iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt alvast hartelijk bedanken voor uw gift.