Nieuws

Projectrealisatie

Afgelopen week hebben we weer een mooi project kunnen realiseren. Het project is dit keer voor de Tyltylschool Rotterdam, het "Ballenrad". Allen die dit mogelijk gemaakt hebben, dank namens de Stichting en de kinderen van de Tyltylschool.