Jaarcijfers St.Bowi

Balans 31-dec-16 31-dec-15 31-dec-14 31-dec-13 31-dec-12 31-dec-11
activa
Nog uit te keren bedragen 3.524 6.183 4.478 4.953 9.498 9.996
Overlopende activa 8 22 37 68 - 137
3.531 6.205 4.515 5.021 9.498 10.133
passiva
Eigen vermogen 3.531 6.205 4.515 5.021 9.498 10.133
3.531 6.205 4.515 5.021 9.498 10.133
Baten 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Giften 1.124 3.524 154 1.254 21.188 12.570
Lasten
Projectuitgaven 3.784 1.780 627 5.720 21.831 7.257
Overheadkosten - - - 77 153 87
Rente-/bankkosten 111 76 69 79 101 50
Renteopbrengsten (8) (22) (37) (68) (185) (137)
-
Saldo (2.763) 1.689 (506) (4.554) (711) 5.312