ANBI

ANBI

Per 1 januari 2011 is Stichting Bowi aangemerkt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Inschrijving Kamer van Koophandel 24465408
Fiscaal nummer RSIN 8209.57.562
IBAN NL40 RABO 0150 3892 99 (BIC RABONL2U) t.n.v. Stichting BOWI te Poortugaal

Postadres secretariaat
Doenbeijenszlaan 3
3176 XA Poortugaal

Telefoonnummer: 0619199262
E-mail: info@stichtingbowi.nl

Doelstelling
De stichting heeft ten doel, het zonder winstoogmerk bevorderen, ontwikkelen en stimuleren van initiatieven ter bevordering van de geestelijke en lichamelijke gezondheid en kwaliteit van leven en meervoudig gehandicapten 

Beloningsbeleid bestuursleden
De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor gereden kilometers en kantoorkosten.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: G. Boele (Gerard)
Secretaris: T.J. Boele Treurniet (Tamara)
Penningmeester: J.C. Boele (Johan)