Visie

Kleinschalig. Gezamenlijk. Solidair.

In 2009 is deze stichting opgericht door mijn ouders en ik. Wij realiseerden met de stichting projecten van klein tot groot. Nu 2023 hebben we ons als doel gesteld een woonvoorziening te realiseren voor mij en mijn vrienden, wij hebben behoefte aan liefdevolle zorg op maat, warmte en geborgenheid. Thuis zijn mijn ouders zeer intensief bezig met de verzorging en/of begeleiding van mij. Dit willen ik en mijn ouders graag vertalen in een warm huis waar de verzorging en begeleiding op deze manier wordt voortgezet.

Kernbegrippen zijn kleinschalig wonen, gezamenlijk en solidair zijn aan en met elkaar. Dit huis wil ik graag gaan delen met vrienden die te maken hebben met soortgelijke zorg als ik (VG5 tot en met VG8).

De zorgvisie

Mijn ouders en ik hebben voor de realisatie van het woonproject een zorgvisie ontwikkelt. Hoe wil ik graag met mijn vrienden samen in een huis wonen, hoe willen we de zorg aanpakken en hoe willen we de woning inrichten en nog vele andere zaken. Daarnaast zal deze zorgvisie een belangrijk onderdeel gaan vormen in de gesprekken met een  zorgteam of een zorgaanbieder die de zorg in ons huis zal gaan leveren. Ook een investeerder of e.v.t. woningcorporatie zal goed op de hoogte moeten zijn van deze zorgvisie voor mij en mijn vrienden.

Stichting Bowi

De betekenis van Bowi

Blijf Optimistisch, Wees Initiatiefrijk.

We hebben mijn naam een betekenis gegeven, om een huis voor mij en mijn vrienden te realiseren zal geen makkelijke weg zijn, maar door optimistisch te blijven en het initiatief te pakken is dit de beste boodschap die wij elkaar geven. Natuurlijk geldt deze boodschap niet alleen voor ons, maar wij zijn ervan overtuigd dat deze boodschap voor iedereen van belang is en altijd geldt ongeacht het feit of je wel of niet meervoudig gehandicapt bent!

Ouders/ Verzorgers

De ouders van mij en mijn vrienden delen de visie en beleid van het wooninitiatief en onderschrijven dit ook. We realiseren ons dat het ontwikkelen van een wooninitiatief veel tijd kost evenals het runnen van de woning. Mijn ouders en die van mijn vrienden moeten ons leren loslaten, maar dat betekent niet dat de zorg en onze aandacht hiermee ophoudt. Mijn ouders en de ouders van mijn vrienden zullen een actieve en positieve houding moeten hebben bij de verschillende taken die moeten worden gedaan bij het oprichten en runnen van een woning. We willen graag gebruik maken van de talenten van eenieder naar gelang de omstandigheden dit toelaten. Mijn ouders en die van mijn vrienden zijn actief betrokken bij activiteiten, uitjes en bijv. koken. Er wordt verwacht dat zij (naar gelang de mogelijkheden) actieve inzet tonen. Met name in de opstartfase wordt er van hen verwacht dat ze actief meedenken/doen. 

Begeleiding

Afhankelijk van waar de huishoudelijke ondersteuning wordt ingekocht zal worden afgestemd welke taken binnen het zorgteam op hen van toepassing zijn. Activiteiten en uitjes zullen worden aangeboden aan mij en mijn vrienden. Per persoon wordt bekeken wat haalbaar is. In het zorgplan is terug te vinden waar iemand wel of niet aan kan deelnemen. Daarbij willen we gebruik maken van een ring van vrijwilligers. Deze hoeven niet in dienst te zijn van een erkende zorgaanbieder. Ze dienen wel een VOG te overleggen. Dit kunnen ouders, familie, kennissen, buurtbewoners, etc. zijn. Binnen het woon-zorgcomplex wordt zelf gekookt. Ik en mijn vrienden helpen mee binnen onze mogelijkheden. Het menu wordt door het zorgteam, in overleg met ons, beslist. Visite mag mee-eten, mits dit ruim van tevoren wordt aangegeven (24 uur). Er wordt wel een eigen bijdrage verwacht. Het dienstdoende personeel eet en helpt mee aan tafel.  

Heeft u een vraag over onze visie?

Vul dan ons contactformulier in.