Vrienden van Bowi

Wie zijn de vrienden van Bowi?

De vrienden van Bowi waar hij zich prettig voelt hebben net als hij een meervoudige beperking. Zij hebben een WLZ-indicatie van VG5 t/m VG8. Belangrijk is dat de groep vrienden het goed met elkaar kunnen vinden. Vrienden van Bowi van elk geloof, geslacht, ras en geaardheid zijn welkom. In overleg kan besproken worden hoe er vormgegeven wordt aan de uiting hiervan als daar behoefte aan is.

In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie past als mijn nieuwe vriend. Naast diverse (kennismakings)gesprekken met het bestuur en de oprichters zullen mijn toekomstige vrienden ook door het (toekomstige) zorgteam en een orthopedagoog worden beoordeeld. Er moet unanimiteit (bij de oprichters) zijn over de aanname van een nieuwe vriend in de leefgroep.

Begeleiding

Het is de bedoeling dat aan elke vriend een eigen persoonlijk begeleider wordt gekoppeld waarmee o.a. het zorgplan en individuele afspraken worden besproken en vastgelegd. Vrienden die dat kunnen worden betrokken bij het huishouden en krijgen daarin een taak. Ieder naar eigen kunnen en mogelijkheden. Zij worden daarin gestimuleerd en begeleid door het zorgteam. Mocht het gedrag van een van mijn vrienden dusdanig ontwikkelen dat het een negatieve invloed heeft op mijn andere vrienden of dusdanig moeilijk/zwaar is dat de zorg niet meer past, dan zal er een gesprek gevoerd worden met een zorgvuldige procedure betreft het verdere verloop binnen de toekomstige woning.

Profiel nieuwe vriend:

Uw zoon of dochter (vriend van Bowi)

  • wilt wonen in groepsverband
  • heeft een WLZ-uitkering (richtlijn VG5 t/m VG8)
  • beschikt over een Wajong uitkering om huur en kosten levensonderhoud te betalen
  • heeft ouders of wettelijk vertegenwoordigers die achter onze zorgvisie staan en waar mogelijk actief meehelpen

Begeleiding

Aan elke vriend zal een eigen persoonlijk begeleider worden gekoppeld waarmee o.a. het zorgplan en individuele afspraken worden besproken en vastgelegd. Vrienden die dat kunnen worden betrokken bij het huishouden en krijgen daarin een taak. Ieder naar eigen kunnen en mogelijkheden. Zij worden daarin gestimuleerd en begeleid door het zorgteam. Mocht het gedrag van een van mijn vrienden dusdanig ontwikkelen dat het een negatieve invloed heeft op mijn andere vrienden of dusdanig moeilijk/zwaar is dat de zorg niet meer past, dan zal er een gesprek gevoerd worden met een zorgvuldige procedure betreft het verdere verloop binnen de woning.

Profiel nieuwe vriend:

Uw zoon of dochter (vriend van Bowi)

  • wilt wonen in groepsverband
  • heeft een WLZ-uitkering (richtlijn VG5 t/m VG8)
  • beschikt over een Wajong uitkering om huur en kosten levensonderhoud te betalen
  • heeft ouders of wettelijk vertegenwoordigers die achter onze zorgvisie staan en waar mogelijk actief meehelpen

Wil jij ook een vriend van Bowi worden?

Vul dan ons contactformulier in.