Wonen

De woning

Bowi wil in de buurt van zijn ouders blijven wonen. Bowi zou het fijn vinden om te wonen met vrienden uit de EMB groep. Het gebouw moet niet alleen functioneel zijn, maar ook huiselijk en gezellig. Er is nog geen keuze gemaakt of het gebouw wel of niet verbonden zal zijn aan een zorgaanbieder. Uitgangspunt is dat ik en mijn vrienden er ons hele leven lang kunnen blijven wonen. Bowi en zijn vrienden blijven in het woonproject wonen als er van zorgaanbieder wordt gewisseld. Scheiden wonen-zorg is het uitgangspunt.

Elke bewoner mag een volwaardig mens zijn, normaal waar kan en bijzonder waar nodig. Acceptatie van Bowi en zijn vrienden, de woning binnen de buurt waarin het komt te staan is dan ook van groot belang voor samen leven in de wijk. Zo kunnen zij, op hun eigen manier, kennis maken en deelnemen aan de samenleving. Idealiter liggen er rondom de woning verschillende voorzieningen, zoals winkels, park, etc.

Rust

De rust in deze omgeving wordt gezien als een voordeel, daartegenover staat dat in de nabijheid van de stad vaak voldoende voorzieningen zijn. Bowi ziet graag een locatie met voldoende ruimte voor groen en evt. dieren. Onze voorkeur gaat uit naar nieuwbouw met het oog op het kunnen realiseren van alle wensen. Maar ook de mogelijkheid tot het aanpassen van bestaande bouw zullen we onderzoeken en sluiten we niet uit.

Rolstoelvriendelijk

We hebben een grote voorkeur om een woning te bouwen met één verdieping. Dit maakt de rolstoeltoegankelijkheid en het toezicht op ons eenvoudiger. Het woon-zorgcomplex bestaat uit gezamenlijke ruimtes en een eigen slaapkamer voor mij en mijn vrienden.

Individuele ruimtes

De individuele ruimtes zijn in principe bedoelt voor ons om in te slapen, te laten verzorgen, etc. Eventueel is er per slaapkamer een mogelijkheid voor ons om ons eventueel terug te trekken wanneer iemand dat wenst en ook kan. (ruimte voor een bureautje en/of stoel).

Appartementen

De appartementen mogen ten opzichte van elkaar verschillen in vorm en afmeting. De individuele ruimtes mogen naar eigen smaak worden gestoffeerd en gedecoreerd. (Bij een keuze van een samenwerking met een zorgaanbieder,  wat is er al aanwezig, wat er mogelijk is en of de de mogelijke zorgaanbieder een deel bijdraagt in die kosten). 

Alle individuele appartementen zijn rolstoeltoegankelijk. Het kan zijn dat ervoor gekozen wordt dat een ruime badkamer te delen. De zorgvraag is leidend voor de persoonlijke oppervlakte ten opzichte van de gezamenlijke oppervlakten. Als de zorgvraag meer groepsgericht is, zal het accent meer op de gezamenlijke ruimte(s) liggen dan op de individuele appartementen. Ik of mijn vrienden ontvangen dan de zorg individueel binnen de groep.

Veiligheid

In het huis is voor ons zichtbaar wie van de begeleiding aanwezig is. Dit bord hangt op een centrale plaats, waardoor voor iedereen die het gebouw binnenkomt of verlaat zichtbaar is wie aanwezig of afwezig is. Dit betekent dat er naast een bord voor het personeel ook een bord met foto’s van mij en mijn vrienden komt. Naast visualisering kan het ook prettig/noodzakelijk zijn om middels aanraking en stem te laten weten dat je er bent.

Om een hoge mate van veiligheid te kunnen bieden aan ons, zal het pand niet toegankelijk zijn voor mensen die er niets te zoeken hebben. Wij kunnen ook niet zomaar naar buiten lopen. Onze ouders zullen geen sleutel krijgen van het woon-zorgcomplex maar mogen te allen tijde langskomen binnen redelijke grenzen.

Gezamelijke Ruimtes

De gezamenlijke ruimtes zijn de woonkamer, keuken, bergruimte(s), wasruimte(s), invalide toilet, kantoor, verkeersruimte(s) en een tuin. De gezamenlijke woonkamer/woonkeuken is groot genoeg zodat er ruimte is voor meerdere bedboxen. Mijn ouders willen graag een snoezelruimte realiseren voor mij en mijn vrienden.  Een gemeenschappelijke tuin is een must om naar buiten te kunnen. De individuele ruimtes hebben geen tuin of balkon. Het woon-zorgcomplex zal één meter hebben voor gas, water en licht, middels een verdeelsleutel zullen de kosten onder de bewoners worden verdeeld. Extra ruimte voor tillift, rolstoelen, etc. is een belangrijk punt om rekening mee te houden.

Duurzaam Wonen/ Leven

Duurzaam wonen is simpelweg voor ons gewoon een pure noodzaak. Willen we ons inzetten om al onze kinderen een mooie toekomst geven dan hoort het (ver)bouwen van een CO2 neutraal huis daarbij. 

Kernpunten:

  • Duurzame constructie van de woning 
  • CO2 neutraal
  • Scheiden van afval
  • Gezond eten
  • Lokaal inkopen

Heeft u een vraag aan Bowi?

Vul dan ons contactformulier in.